HEM MÅL                             MENING                             MÅNGFALD FORUM

GRUNDUTBILDNING

HANDLEDAR-  och
LÄRAR- utbildningar


VARA VILJAN

Fördjupning


PARKURSER

SOMMARKURSERADITO AB
bildning
öppnar dörren    
till den inre 
fasta punkten
Sidan skapad 2023-03-30
Uppdaterad 2024-03-03

Handledar- och Lärarutbildning i Klassiskt Klarspråk
Att lära andra

Alltfler har uttryckt önskemål att arbeta med Klassiskt Klarspråk och sprida det vidare - gärna i samverkan med oss. Det har inspirerat oss att utveckla ett handledarmaterial samt tillhandahålla en utbildning för dem som vill utbilda sig till handledare och/eller lärare.

Utbildningen vände sig i början till lärare som ville leda träningar för lärargrupper som utbildade sig i Klassiskt Klarspråk. Idag vänder den sig till alla dem som vill dela med sig av Klassiskt Klarspråk och syftar till att ge ökad kunskap, mängdträning av exempel samt erfarenhet för att kunna erbjuda 3-timmars träningspass i grupp, individuell handledning samt ge introduktions-kurser för en sammanhållen grupp under en längre tid.

Förutsättningen för att bli handledare är genomgången grundutbildning samt ytterligare tre träningar inom loppet av 6-9 månader. Under dessa träningar kan du liksom tidigare ta upp egna exempel, samtidigt som du vid övrigas exempel studerar, analyserar och reflekterar över och
har fokus på hur varje exempel behandlas, vilka frågeställningar och teorier som lyfts fram och på vilket sätt studiematerialet används.

Dina observationer kan med fördel ligga till grund och delas vid de individuella handlednings-tillfällen som vid behov förläggs mellan träningstillfällena. Efter genomgången utbildning tecknas ett avtal mellan dig och Adito AB med tillhörande lärar- eller handledarcertifikat. Det medför tillgång till uppdaterat kursmaterial, förmånliga villkor till handledning samt deltagande i så många vanliga intensivträningar under året som du önskar i mån av plats. 

Dessutom får du del i hemsidan Klassiskt Klarspråk, där du har möjlighet att presentera dig själv, dina kurser, utbildningar, föreläsningar och gruppträffar. Obligatoriskt är att du deltar i minst en av årets två handledar och lärarträffar som numera sker via Zoom.

Kostnad för handledarutbildningen som innebär tre träningar, samt Lärar- eller handledar-certifikat är precis som våra övriga priser relaterat till om du tecknar avtal som privatperson,  arbetar i ett mindre företag eller om din arbetsgivare är skola, kommun eller storföretag och kan skilja sig från 2500 till 5000 kronor per träning. För mer information kontakta oss.
 

Förutsättning för att bli lärare i Klassiskt Klarspråk är naturligtvis genomgången handledar-utbildning och därefter vid Lärar-och handledarmöten tillsammans utveckla en fortsatt utbildning.

Du är också varmt välkommen till att delta i "Steg på Vägen" där de värderingar som ligger till grund för Klassiskt Klarspråk presenteras.