Sidan under uppbyggnad. För mer information under uppbyggnaden se Klassiskt klarsprak och Adito bildning 

MÅL

MENING

MÅNGFALD


Vi erbjuder:
individen – gruppen – organisationen,
kunskap och medel för målsättning,
demokratiförankring, bättre arbetsmiljö, större kreativitet,
ökad arbetsglädje och ett bättre tillvaratagande av individens och
arbetsgruppens kompetens. Finns det möjlighet att fatta beslut och
genomföra förändringar där hänsyn tas, så att alla kan delta och
bidra med sina resurser för att skapa det bästa för de flesta för en värld i balans?
Vi tror så, framförallt genom våra utbildningar som alla grundar sig på vårt synsätt
att vi alla är själsindivider och har en God Vilja, samt att alla våra medarbetare
talar Klassiskt Klarspråk.